Se også opslagene på TV'et hos min KØBMAND i ArnumFakta om Arnum og omegn

Arnum ligger i det vestligste af Haderslev kommune, ca 35 km fra Haderslev og 15 km fra Ribe.


Sognet har omkring 300 husstande med ca. 1000 indbyggere.

 

"I byen findes  børnehave, ungdomsklub, kultur- og fritidscenter, forsamlingshus og Højrup Kirke.  Desuden er der i sognet et meget aktivt foreningsliv, der arrangerer en masse aktiviteter for byen og sognets borgere bl.a. i den tidligere skole  -  nu Arnum Kultur- og Fritidscenter  eller i daglig tale AKF  -  hvor lokaler, hallen og forsamlingshuset danner ramme om mange kultur- og fritidsaktiviteter".

 

 

Højrup Sogn sangen

Skrevet af Henry Hansen, Arnum

Mel: Der er et land, dets sted er højt mod Norden.

 

Et lille sogn, som Højrup har sin charme,
for os som bor og lever livet her,
en skøn natur man sjældent ser dens lige.
Et sogn som mange fortidsminder har.
For her er agre, eng og skov og hede
og her er mose, klit og søer små.
Ved fællesskab er også meget nået.
Det borgerne i sognet ret forstår.

 

Ser man mod øst, lavsletten der sig åbner,
så rig på minder ligger Gelstoft der.
Her ”Abildgaard”, som borg engang har ligget,
Og ”Gelstoftgaard” det var en herregård.
Gelsåen glider lystigt gennem engen,Røverkulen i Lindet
engang var flere stem’værk bygget på,
man kunne overrisle mange enge,
så man om som’ren meget græs ku’ få.

 

Ret syd for Gelstoft ligger Højrup bakke,
hvor kirken står og knejser stolt mod sky.
Herfra er udsigt – over hele dalen
og Højrup by, med gamle banegård.
Sydvest for Højrup ligger præstens mose,
hvor der blev gravet tørv i mange år.
Nu her naturen ligger tyst og stille,
hvor vilde dyr og fugle fred kan få.

 

Her vest for mosen – Lindet skov vi møder,
En skov som mange ”Oldtidsminder” har.
”Gravhøje” mange, samt en Brudekobbel”,
men mest berømt nok ”Røverkulen” er.
På vej til Arnum ”Nykroen” den ligger,
en kro som også stille sover hen.
En mergelbane gik fra ”Maggesøen”,
der kørtes meget mergel ud derfra.

Goliath hoved

 

Mod nord bør også nævnes ”Bjerglund Bakke”,
som meget stejl går ned i ”Gelså’dal”,
der åen slynger sig langs Stensbæk skoven,
en skov som sin kultur bevaret har.
”Skovsøen” som så mange traver om,
var ej en sø, den som klitgryde lå.
Man kaldte den for ”Polter-kræmmer-lavning”,
her mødtes Kræmmere fra fjern og nær.

 

Og stierne som går fra ”Goliaths Hoved”
de fører til seværdigheder hen.
Til ”Ballumbjerg” og ud til Stensbæk Hede”,
hvor de berømte klimpebakker står.
Og ”Stensbæk Kro” som lå ved ”Drive-vejen””,
hvor store studeflokke kom forbi,
her spiste driverne og sov om natten,
mens studene på markerne ku’ gå.

 

Cykeltur i Stensbæk

Midt i det hele ligger byen ”Arnum”,
som centerby for denne herlighed.
En by med ry for sine  hestemarked’,
hvor tusindvis af folk der 

strømmer til.
Og virksomhederne er byens stolthed.
Vi deres håndværk møder viden om.
Om vores egn, man sige kan med rette:
Et lille sogn, men stor alligevel.