Se også opslagene på TV'et hos min KØBMAND i ArnumDeltag i idékonkurence

Borgerforeningen og Byforskønnelsgruppen vil gerne have forslag til hvordan vi evt. kan renovere / omlægge den grønne trekant forand Forsamlingshuset.

Den beplantning der er nu vil vi fjerne, undtagen de tre træer.

Vi vil gerne have forslag fra jer til hvordan det kan gøres evt. med beplantning,blomster, stenbelægning, skulpture eller springvand.

Vi vil gerne have detalieret skitser og beskrivelse til hvordan det kan gøres.

Vinder forslag motager et gavebevis på 500 kr.

Forslag kan indsendes til info@arnum-net.dk , eller afleveres til Borgerforeningen inden 30. november 2013.

 

 

Lagt online: 28. oktober 2013, kl. 20:36