Se også opslagene på TV'et hos min KØBMAND i ArnumSe referat fra Borgermøde 28. sept

Formålet med mødet var at informere og diskutere mulighederne ved Borgerbudgettering. Vi har mulighed for at bruge 52.000 kr. på lige det vi vil – men der kom kun 5 personer udover Borgerforeningen.

Tidsplan for borgerbudgettering:

-          Informationsmøde (afholdt 28.09.2016)

-          Ideudvikling i 4 uger

-          Borgermøde den 26.10.2016 i forsamlingshuset med fremlæggelse af projektforslag samt afstemning – her kan alle komme med forslag og stemme på, hvilke(t) projekt vi vil bruge pengene på.

Borgerbudgettering kort fortalt:

-          Vi har tilsagn om 52.000 kr. til projekter i vores landdistrikt.

-          MEN vi får kun pengene, hvis der er konkrete projekter til det.

-          Det er det er alle os i Arnum og Højrup, der bestemmer hvilke projekter, vi vil bruge pengene på.

-          Projekterne skal gennemføres i løbet af max 1 år og der er krav om dokumentation for de afholdte udgifter.

-          Det er ikke Borgerforeningen der gennemfører projekterne – det gør dem, der kommer med forslagene. Eller også har de aftalt med andre, at de kan udføre projekterne.

Krav til projektforslag:

-          Beskrivelse af projektet samt omkostningerne ved det

-          Hvem udfører projektet og evt. tidsplan

Vi startede mødet med at diskutere vores aktivitetskalender på www.arnum-net.dk, da nogle var frustrerede over, at der kan være arrangementer oven i hinanden. Fx var der vindmøllemøde i Gram samtidig med Borgermødet. Det blev foreslået, at der skulle være en hovedansvarlig for kalenderen, som kunne gøre opmærksom på, hvis der var arrangementer oveni hinanden. Vi diskuterede det – det vil kræve meget arbejde fra denne person, da man selv skal undersøge, hvilke arrangementer kommunen afholder osv. Derfor blev konklusionen, at vi skal gøre mere for at gøre opmærksom på kalenderen, så de enkelte foreninger og personer, som planlægger arrangementer selv tjekker kalenderen, inden de fastsætter en dato og også sørger for at skrive deres arrangementer i kalenderen, så snart de har fastsat en dato.

På den måde håber vi på at kunne undgå, at arrangementer risikerer at konkurrere med hinanden.

Forslag til ideer:

-          Udendørs fitness redskaber i parken

-          Renovering af ”husene” ved byskiltene ind i Højrup og Arnum – stråtaget ku godt trænge til at blive skiftet.

-          Udvidelse af flagalle til Kongevej – fx 6 flag i hver ende af Kongevej.

-          Gøre noget for tilflytterne og få flere af dem. Fx opmærksomhed omkring huse til salg ved samarbejde med ejendomsmægler – opsat på Min Købmands mure.

-          Velkomstpakke/velkomstkomite - byde tilflyttere velkomne og fortælle dem, hvilke tilbud der er i Arnum. Vi har rigtigt mange gode foreninger, men det kan være svært at finde dem som tilflytter.

-          Reklame for Arnum – fortælle udadtil, hvad Arnum kan tilbyde, så vi får fortalt de gode historier. Fx ved at kontakte reklamebureau og få professionel hjælp til at markedsføre byen.

-          Reklame/info trailer, som kunne ”lånes” af alle, som gerne vil gøre opmærksom på et arrangement i byen. Forslaget gik på, at man selv skulle stå for at få lavet selve ”reklamen” som skal på traileren. Den kan så opsættes, hvor man ønsker det, fx ved Nykroen, for at gøre andre opmærksom på vores arrangementer.

Der var nogle rigtigt gode diskussioner, og der er flere, som har tilkendegivet, at de vil arbejde videre med nogle af ideerne og forhåbentligt få lavet projektforslag, som kan blive fremlagt den 26/10 i forsamlingshuset.

Hvis der er nogen, som gerne vil bidrage til nogle af ovenstående forslag, så tag fat i Borgerforeningen – så kan vi guide jer videre til de relevante. Mail; borgerforening@outlook.dk eller 26366013 (Else Jepsen)

MEN det betyder ikke, at andre ikke må komme med projektforslag den 26/10 – det er alle meget velkomne til.

Vi håber på stort fremmøde den 26/10 i Forsamlingshuset, hvor vi skal høre projektforslagene og stemme om, hvilke(t) projekter pengene skal gå til.
Nærmere information mht. tidspunkt følger senere. I vil kunne se det på www.arnum-net.dk, på info skærmen hos Min Købmand og på facebook, søg efter ”Højrup Sogns Borgerforening”.


Bemærk, at der i forlængelse af dette vil være generalforsamling i Borgerforeningen. Man kommer ikke automatisk i bestyrelsen, bare fordi man møder op J

 

Venlig Hilsen

Højrup Sogns Borgerforening
for Arnum og Højrup.

MANGE tak til de frivillige som har sørget for uddeling af dette referat !!

 

Lagt online: 5. oktober 2016, kl. 11:28