Se også opslagene på TV'et hos min KØBMAND i ArnumIdémøde ! 2.maj på AKF.

Idémøde !  2.maj på AKF.
Lukning af Arnum Hestemarked, og hvad sker der så ? ? ?

På lokalrådsmødet den 10. marts 2016 blev Lukning af Arnum Hestemark drøftet, og om foreningerne i fælleskab kunne starte et nyt/alternativ arrangement ?
Umiddelbart blev der ikke peget på noget konkret, men det blev besluttet at Borgerforeningen indkalder til et idémøde mandag den 2. maj på AKF.  kl. 19:00, og der blev opfordret til, at alle foreninger bruger tiden på at tænke over hvad der kan være omdrejningspunkt for et evt. arrangement.

Alle foreninger/ grupper som kunne have interesse i at deltage i idémøde er velkommen.
Vi kan formodentlig ikke nå at starte noget i 2016, men måske kan der nedsættes en arbejdsgruppe som kan følge op på eventuelle forslag.

Det bør overvejes hvad omdrejningspunktet for et nyt tiltag kan være ?
er det en byfest ?
er det en sportsevent ?
er det noget der skal generere økonomi til de involverede grupper ?
er det for at styrke det lokale sammenhold ?
kan vi starte noget nyt/unik som andre umiddelbart ikke byder på ?
Vi har brug for alle kreative forslag,

Arnum/ Højrup Lokalråd

 

 

Lagt online: 29. marts 2016, kl. 10:16