Se også opslagene på TV'et hos min KØBMAND i ArnumOrdinær Generalforsamling i Arnum Hestemarked

Ordinær Generalforsamling i
Arnum Hestemarked
Onsdag d. 27. januar 2016
kl. 19:00 i Forsamlingshuset

1.      Valg af dirigent.

2.      Bestyrelsens beretning v/formanden

3.      Forelæggelse af resultatopgørelse og status til godkendelse.

4.      Resultatdisponering (Beslutning om anvendelse af overskud eller                 dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab). 

5.      Behandling af evt. indkomne forslag.

6.      Valg af medlemmer til bestyrelsen.

7.      Valg af revisor.

8.      Eventuelt.

 

Mød op! Og vær med til at afgøre foreningens fremtid i henhold til den ekstraordinære generalforsamling som blev afholdt d. 2. december 2015

 

 

Lagt online: 5. januar 2016, kl. 14:16