Se også opslagene på TV'et hos min KØBMAND i ArnumEkstraordinær Generalforsamling i Arnum Hestemarked

På baggrund af de seneste års svigtende økonomi og dalende besøgstal samt færre markedskræmmer, så bestyrelsen sig nødsaget til at bringe forslaget om nedlæggelse af Arnum Hestemarked til diskussion.
Til den Ekstraordinære Generalforsamling var der fremmødt ca. 55 borger.

På mødet blev der afholdt skriftlig afstemning om forslaget, og jævnfør foreningens vedtægter
 (§ 16. om pløsning

Til vedtagelse af foreningens opløsning kræves at 2/3 af deltagerne på to hinanden følgende generalforsamlinger stemmer for).
Forslaget faldt med baggrund i det manglende 2/3 flertal.

Bestyrelsen indkalder til Ordinær Generalforsamling i starten af det nye år, og opfordre til at nye kandidater til bestyrelsen møder frem til Ordinær Generalforsamling.  

 

 

Lagt online: 9. december 2015, kl. 20:07