Se også opslagene på TV'et hos min KØBMAND i ArnumSe formandsberetning fra Borgerforenings generalforsamling

På Borgerforeningens generalforsamling onsdag den 21. oktober, var der følgende nyvalg til bestyrelse: Anette Nielsen og Claus Lund
+ genvalg Henning Bjerre.  

Formands beretning    

Højrup sogns Borgerforening 2014/2015

 

Julebelysning
Borgerforeningen har igen i år modtaget et sponser tilskud på 5000 kr. af S.C.S. v/Henrik Stenger, Vestergade,

Hvert år til jul sætter Borgerforeningen julebelysning op i Arnum og Højrup. Vedligehold af julebelysningen er en årlig tilbagevendende udgift. Derfor er vi meget glade for Henriks donation på 5000 kr..

Borgerforeningen takker for tilskuddet

 

 

Fastelavn 2015
Søndag den 10. februar var der Fastelavns fest i Arnum hallen med ca. 130 betager, hvoraf ca. 35 børn var fantasifuld udklædt. Som noget nyt startede vi i år med Fastelavns gudstjeneste i hallen ved sognepræst Anne Sofie Munch,
Der var præmier til de bedst udklædte i 3 alders grupper, og der blev gået godt til fastelavns tønden så der blev kåret en kattekonge og kattedronning

 

Konfirmation 
Borgerforeningen har en aftale med Menighedsrådet om at sætte flag op på Vestergade og Kastrupvej, samt flagstativ i Højrup

 

Maggesøen

Borgerforening har sammen med Agnes og Holger Chrestensen også i år været i gang med at beskære buske og træer ved Maggesøen. Rundt om søen er der en sti som trængte til at blive beskåret, og langs søbredden har vi fjernet træer, så lystfiskerne kan svinge deres fiskestang.

Fiskekort til Maggesøen
Fiskekort kan nu købes ved ”Min Købmand” Vestergade 1.
 Hvert år omkring Sankt Hans udsættes ca. 100 kg. ørreder, og den 23. juni fra kl. 15.00, til kl. 20.00 afholdes den årlige fiskekonkurrence, med kontrol vejning og uddeling af præmier i Arnum Park.                          
Pris:Voksne 300 kr. - Børn under 14 år. 150 kr. - Dagskort 75 kr.

Pris ved medlemskab af Borgerforening:   Voksne 200 kr. - Børn under 14 år. 100 kr. - Dagskort 50 kr.

 

 

 Sankt Hans aften

Sankt Hans aften i Arnum Park blev i år afholdt med det vanlige program. Fiskekonkurrence i Maggesøen, uddeling af årets sognepris og båltale, i år v/sognepræst Anne Sofie Munch,

 Arrangementet afholdes i samarbejde med KFUM Spejderne fra Tiset / Arnum, som sørgede for aktiviteter som karrusel, snobrød og pandekager.

Arrangementet var godt besøgt af ca. 200 børn og voksne.

 

 

Sogne prisen 2015

Ansje og Ejner Rudolph har igennem 30 år drevet Bageri i Arnum. I 2014 valgte de at lukke forretningen hvor Ejner gik på pension, og Ansje arbejder ved ”Min Købmand”
Borgerne i sognet har været utrolig glade for at have en Bagerforretning i byen

Ansje og Ejner har igennem alle år været engageret i lokalsamfundet, med sponsorater til foreninger, drevet Postbutik, solgt billetter / samlet ind til diverse arrangementer, osv…..   
Mange af sognets unge piger har haft deltids job i Bagerforretningen.

Borgerforeningen ønsker tillykke med sogne prisen

 

 

 

 

Borgerforeningens opgaver i forbindelse med Arnum Hestemarked
De primære opgaver ligger omkring  markering af stadepladserne, samt servicering af kræmmerne ved ankomst. Også her sætter vi flag op på Kastrupvej og Vestergade
 

 

Hjertestarter i Arnum

I forbindelse men Hjertestarterdagen viser vi på arnum-net, et virkelig hændelses forløb, hvor man kan se hvordan man kan gøre en forskel, hvis situationen skulle opstå. Vi er nu registreret på www.hjertestarter.dk

Ved opkald til alarmcentralen (1-1-2), vil alarmcentralen efterfølgende foretage en opringning til vores købmand Børge Larsen, som så vil blive bedt om at bringe hjertestarteren til den adresse, hvor alarm opkaldet kommer fra.

Skabet er frit tilgængelig altid!

 

  • Ny Torv i Arnum
         Arvelegatet på 50.000 kr. fra Hans A. Smidt har      Borgerforeningen
          valgt at bruge på etablering af et      nyt Torv i Arnum.
         Torve projektet er et samarbejde mellem Haderslev Kommune og Borgerforeningen.      Kommunen har bevilget 100.000 kr. til opgaven, men det er Borgerforening      der i samarbejde med entreprenør      firmaet Otto Chrestensen der har projekteret og udført opgaven. Vi      startede 5. marts. Med frivillige hjælpere til at få ryddet og klar gjort      pladsen og i starten af april var det klar til indvielse.

Borgerforeningens udgifter vedr. etablering af Torv i Arnum

Cirkel bænk fra: G9. Randers                                               -23.125 kr.

Sørens Planteservice (træ)                                                     -5.625 kr.

Skovtrup plantekummer                                                          -6.336 kr.

              Tilskud fra, Sparekassens legat                         
               for Gram & Nybøl Godser                                                     +5.000 kr.

         Arnum El-service ( belysning)                                               -8.055                          Arnum Teglværk ( Plantejord )                                              - 195 kr.

            Moneh (blomster til kummer )                                  - 845 kr.

Honorar til Sving orkester                                                    -1.000 kr.

                Min Købmand ( forplejning til frivillig hjælpere)                     - 250 kr.

I alt                                                                                    40.431 kr. 

Se billeder fra indvielse af Torv, lørdag den 11. april 2015: klik her

Elena Petersen og hendes bedstemor Vera Petersen havde indsendt forslag til hvordan vi kunne udforme det nye Torv. Ca. 130 personer var med til at gøre det til en hyggelig dag, med rigtig godt vejr.

 

 

Medlems udtrækning 2015
 

Rikke og Kent Bjerregård, Sildal.
Nina og Kristian Nielsen, Kastrupvej.
Lene og Børge Hansen, Smedevænget.
Hver husstand får tilsendt et gavebevis på 200 kr.

 

 

 

Tak til alle!

Til slut vil vi gerne takke alle der har været med til at yde en indsats omkring de opgaver vi har, det gælder jo ikke mindst vores Webmarster på arrnum-net Birthe Schmidt, samt Egon Lund for at hejse flaget ved Genforeningsstenen når det er aktuel.
Tak også for godt samarbejde til alle andre foreninger i sognet.

På borgerforeningens vegne
Henning Bjerre

 

 

 

Lagt online: 24. oktober 2015, kl. 10:35