Se også opslagene på TV'et hos min KØBMAND i ArnumInfo. Gram Skole

26. maj 2015                                      DEN  ÅBNE  SKOLE
 

Foreninger

Spejder:
Trivselsdag

Forløb, at lave mad fra bunden, evt. kombineret med Slottet – grave grønsager, kartofler op.

Hyttetur for fx 3. årgang / 5.+6. årg / 7. årg. (UU)

Hyttetur for fx sp.klasse-elever

Powerdøgn for de unge mennesker samarbejde med Gram Slot

SFO/Børneunivers

Power-døgn for Ungeuniverset i Gram

Ryste-sammen-tur:

  • Spejdere
  • ”Landmand for en dag”
  • Stor køkkenhave (kokkeskole over bål)
  • GPS (tur) i Gram
  • Ghost-walk, GPS
  • Natsvømning (badning)

Friluftslinje, evt. 3. årgangs elever

 

 

Gymnastikforening:

Samarbejde omkring yngre elever, SFO, og måske skole.

Evt. stille livreddere til rådighed

Skolevenner

Skolen i virkeligheden

 

Erhvervsliv

Innovationsuge – firmaer sender dilemmaer til skoleklasser, som laver forskellige løsningsforslag.

 

En klasse bliver adopteret af en virksomhed

 

Gram Slot:

Alle i hele Danmark skal have lyst til at bo i Gram

Ridder af Gram Slot (input fra eleverne, hvordan, hvad skal ligge til grund)

Medicinhaven – biologi

Større børn viser yngre børn rundt på Slottet

”Lønkroner” til Slottet, medarbejdere

Arbejde i et landbrug – Friluftslinje.

Erhvervsorienteret (Slottet)

Praktik på Slottet > for enkelte elever

Håndværkerlinjen, samarbejde med Gram Slot

Fødevarer / Energi / Tøj  : Økologisk livsstilsmesse på Gram Slot (Bæredygtighed)

Ungeunivers - (Back-Stage), evt. stand til livsstilsmesse, fx til julemesse

 

 

Idéer

DGI – Sønderjylland?

Slotssmedien?

Cykelklub – ældre elever

Fritidscenter: Sund mad – Køkkenleder, Kkmmer på skolen og går i køkkenet og laver mad med børn.

Jens Juhl: Genbrug – affaldssortering – samarbejde.

Gram Slot: De unge mennesker laver et STORT arrangement på Gram Slot.

Arrangere en Gram – Festival, stor Gram Festival 2016

Stor Teater-forestilling i Gram, samarbejde

Berømthederne i Gram !

IpNIELSEN FONDEN – søge midler til læring – fælles med skole – virksomheder

Ungdomsskolen – kajakker – mountainbikes

Borgerservice > Arbejdsopgaver flyttes over på skolen

Efterskolen?

Eventkatalog udarbejdes af de unge mennesker

Hvad skal vi lave?  Inddrage unge

Innovativt indspark, oplægsholder ?

Elevråd 4.-9. kl. > Indspark til fælles event

Minisamfund

Skabe en tradition for skolen > forældreopbakning (fx skolefest)

Cirkusuge > for hele skolen

Byggeplads – Danmarks største sandkasse

 

 

 

Aftaler 2015

Projekt: Gram Festival (Tovholder) (Styregruppe)

  Indhold

              Rammer

 

NÆSTE MØDE: 27.10. kl. 19.00 – 21.00

 

Lagt online: 19. juni 2015, kl. 13:29