Se også opslagene på TV'et hos min KØBMAND i ArnumReferat fra Lokalrådsmøde

Dagsorden:

  1. Lokalrådet bød velkommen til repræsentanter fra stort set alle foreninger, grupper og råd i Arnum/Højrup, ca. 30 deltager (fantastisk godt fremmøde).
  2. Bordet rundt, hvor alle fik mulighed for at komme med aktuel nyt.                  Her et uddrag fra de forskellige repræsentanter. Tiset/Arnum KFUM spejder havde sidste år 25 års jubilæum med ca. 250 gæster. I øjeblikket er der 41 aktive spejder. v/Henning Kjær.                                                     www.arnum-net.dk og infoskærm opdateres af Birthe Schmidt, Else Jepsen og Henning Bjerrre.                                                                          Lokalhistorisk forening er i gang med at skrive en bog om Arnum, v/Andreas Petersen.                                                                                           Byforskønnelses gruppen har været i gang med at plante træer og sætte blomster løg på Kirkevej, v/IngerJessen                                                                                                              Tirsdagsklubben mødes i vinter halvåret ca.30 personer på Arnum Kultur og Fritidscenter hver tirsdag, og i sommer halvåret bliver der arrangeret cykelture. Grundejerforening på Sildal v/ Erik Sørnsen kunne oplyse at legepladsen på Sildal mangler børn.                                                                             Arnum Idrætsforeningen har godt gang i alle aktivitets områder, og har ikke mærket nedgang på grund af lukning af Arnum skole,                            v/Mette,Carstensen.                                                                                                   Arnum Forsamlingshus nye bestyrelse er kommet rigtig godt fra start, med god søgning på udlejning, og tilfredsstillende økonomi. De har planer om  renoveringer i køkkenet, som kræver midler, så det arbejder de på at skaffe, v/Lise Clausen.                                                                             Børnehaven er ledelsesmæssig lagt sammen med Kastaniegården i Gram. Forældre bestyrelsen er sammensat med tre fra Gram og to fra Arnum.  v/Karina Schmidt.                                                                    Markedsforeningen håber på bedre vejer i 2013 end i 2012 som var et sløjt år for Hestemarkedet. v/Tove Jensen.                                                         Petanque spiller hver onsdag, og starter første onsdag i maj. De er ca. 12-14 aktive v/Tove Sørensen.                                                            Menighedsrådet har ansættelse af ny præst højest på dagsorden, og håber at få løst opgaven i løbet af foråret, sammen med Fole og Gram Menighedsråd. v/Søren Jessen.                                                               Pensionistforeningen har ca. 140 medlemmer, som mødes hver 4 uge, med ca. 40 deltagere. De er i gang med at planlægge sommerens udflugter.         v/Bente Boldt                                                                       Ungdomsklubben køre rigtig godt med 35 deltager, hvoraf en del kommer fra Gram.  v/ Marianne Beyer.                                                                         De kommunale Dagplejere er i øjeblikket  3 om 12 børn, v/Marianne Beyer Naturgruppen arbejder på nye vandre stier rundt om Arnum.                    v/Hans Åskov.                                                                                         Den Holistiske Højskoles støtteforening har 150 medlemmer også uden for Arnum. Daglig leder har været på messe i København for at promovere Højskolen, og der arbejdes for at udbygge skolen. På programmet er blandt andet yoga, foredrag, sang og danse arrangementer.                               Arnum Postens redaktør opfordrede til at sende masser af billeder ind, og er ellers godt tilfreds med det engagement alle udviser.                         v/Christine Strange.                                                                        Lokalrådet vil undersøge muligheden for at vi kan få ansat en landsbypedel i Arnum, på samme måde som man i øjeblikket arbejder på i Tønder kommune. Christine Strange vil tage det med på LAG-bestyrelsesmøde mandag d. 18.2 og tager punktet på dagsordenen. v/Christine Strange                 Borgerforeningens største opgave i det forgangene år, har været fornyelse af hjemmeside og opsætning af infoskærm i SPAR-butikken. v/Else Jepsen.

 

  1. Arnum Kultur og Fritidscenter, som vi fremover skal væne os til at kalde tidligere Arnum skole, har efter meget lang tids forhandling indgået aftale med Haderslev kommune, vedr. brug af alle lokaler. Idrætsforening, Ungdomsklubben, og Lokalhistorisk forening har særskilt aftale med kommunen, vedr. de lokaler de benytter. Lokaler bliver stillet til rådighed efter fritidsloven og kan benyttes af alle lokale der ønsker det, og der bliver i aulaen opsat informations tavle med retningslinjer her for. Anders Jochimsen, Søren Jessen og Peter Brun er valgt på lokalråds mødet i marts 2012 som et bruger råd. I forhold til kommunen er der nedfældet vedtægter for aftalen, som går til og med 2015. Kommunen har forpligtiget sig til at vedligeholde bygninger udvendig, samt rydning af sne på fortove omkring A.K.F. Brugerne/vi skal passe bygningerne indvendig med rengøring, mindre vedligehold samt pasning af grønne områder ved bygninger. Der er fra kommunens side afsat økonomiske midler til mindre vedligehold, og der bliver stillet til rådighed en feje/græsslåmaskine. P-plads og legeplads øst for bygningerne indgår ikke i aftalen og skal holdes af kommunen. Der blev opfordret til at alle nu gør brug af de muligheder der foreligger.

 

  1. Webmaster på arnum-net´s nye hjemmeside, Birthe Schmidt, gennemgik de muligheder alle nu har for at opdatere samt lægge tekst og billeder ind på deres profil på hjemmesiden. Lige så vigtig er det at alle gør brug af aktivitets kalenderen, og her er det ikke nødvendig med kode/password. Enkelstående arrangementer fra aktivitets kalenderen bliver vist på infoskærmen i SPAR-butikken, og der er også mulighed for at sende aktivitets opslag til e-mail adressen info@arnum-net.dk, så sætter vi det på infoskærmen.

 

  1. Under evt. blev det opfordret til at Borgerforeningen rettede henvendelse til rette vedkommende, i forbindelse med tomme og dårlig vedligeholdte bygninger i byen

 

Mødet sluttede kl. 21.00 og Lokalrådet

 Christine og Henning takker for det fremragende fremmøde.               

 

Lagt online: 7. februar 2013, kl. 01:24