Se også opslagene på TV'et hos min KØBMAND i ArnumGlæden ved at være sensitiv​

Dato: 17. juni 2017

Klokken: 16:00 - 10:00

Sted: Stensbæk - Den Holistiske Højskole

Arrangør: Stensbæk - Den Holistiske Højskole


​Starter lørdag den 17. juni kl. 16.00 til fredag den 23. juni kl. 10.00

- en personlig og spirituel udviklingsrejse ind i din sensitivitet

Alle mennesker er sensitive i større eller mindre grad. Men 15-20 % af os fødes mere fintfølende og fint-opfattende end andre. Det betyder, at vores nervesystem sanser og registrerer langt flere indtryk, ydre og indre, end det sker hos andre mennesker. De mange indtryk bearbejder vi dybere, og mere nuanceret end andre. For mange – og for mig – har det sensitive også et spirituelt aspekt.

Som særligt sensitive har vi mange kvaliteter og styrker og kan opleve stor nydelse i livet. Hvis vi ikke bliver spejlet i vores sensitive træk og ikke forstår, hvad det vil sige at være særligt sensitiv, kan vi få problemer. Vi risikerer at blive stressede, deprimerede og måske angste.
​
Vi kan komme til at leve vores liv på forkerte præmisser og ude af kontakt med os selv. Sådan behøver det heldigvis ikke at være! Det er muligt at skabe et liv, hvor du oplever glæde og frihed ved at være særligt sensitivt

Indhold på kurset for særligt sensitive:
​Hvad vil det sige at være særligt sensitiv?
Hvordan er du sensitiv?
En spirituel forståelse af det sensitive.
Du skaber overblik over dine sensitive kvaliteter og hverdagens udfordringer.
Du lærer at skabe et fundament af egenkærlighed og egenomsorg, så du kan stå fast i verden som særligt sensitiv.
Du lærer at arbejde med dit energiregnskab (dvs. at forebygge at blive overstimuleret) og hvordan du beroliger dig selv, når det alligevel sker.
Vi taler om fordomme om det sensitive personlighedstræk og udfordringerne ved at være særligt sensitiv i et samfund,
hvor de 80 % ikke sensitive idealiseres.
Hvordan nærer du dig selv som helt menneske (i tanker, følelser, krop og sjæl)? Vi arbejder bl.a. med kropsbevidsthed, kreativitet, meditation, energi, latter, lyd, jordforbindelse, naturen.
Deltagernes erfaringer og behov inddrages i undervisningen.
Der vil være en blanding af oplæg, individuelt arbejde og arbejde i mindre grupper med mulighed for erfaringsudveksling.
Kurset er tilrettelagt, så der er ”alene-tid” til at reflektere, bearbejde og fordøje.
​
Jeg er medlem af bestyrelsen i HSP foreningen (forening for særligt sensitive). Du kan læse mere om HSP foreningen på hsp-foreningen.dk.
​
Jeg glæder mig til en uge, hvor vi sammen tager på en berigende
og lærerig rejse ind i glæden og friheden ved vores sensitive væsen.
​
Kærlig hilsen
Bente Sønnichsen
​
​Pris: 4500,- kr. for indkvartering på dobbelt-/tripleværelse. 3950,- kr. for pensionister og studerende. 600,- kr. i tillæg for enkeltværelse.
​