Se også opslagene på TV'et hos min KØBMAND i ArnumNordvestslesvigs biavlerforening

Adresse: AKF skolevej 2. Arnum

By: 6510 Gram

 

Telefon: 61 74 63 53

E-mail: kristian-e-nielsen@sol.dk


Formanden: Kristian E. Nielsen,  Kastrupvej 11. Arnum   tlf: 61746353

 

Vi har på adressen  undervisnings / mødelokale  og skolebigård og afholder kurser for biavlere og foredragsaftener m. v. om sommeren er vi i skolebigården med nye biavlere c. en gang om ugen