Se også opslagene på TV'et hos min KØBMAND i ArnumAKF Arnum Kultur- og Fritidscenter

Adresse: Skolevej 2

By: 6510 Gram

 

Mobil: 22 60 10 05


Arnum Kultur- og Fritidscenter  –  fremover AKF.

Nu er sommeren ved at være forbi  - sensommerens solstråler står lavere en højsommerens - og den mørkere tid står for døren. Som min gamle genbo altid sagde:  Nu kommer vinterens ”sysler” inde.  I skrivende stund  -  aug. 2014  -  lægges de sidste planer, det sidste inventar bestilles og købes og ligeledes de sidste maskiner og IT-udstyr. I september bruges de sidste frivillige kræfter på dette projekt og mange har været spurgt om en hjælpende hånd og aldrig har der lydt et nej. Tak for det.

Og hvad er det så for et projekt, som vi har arbejdet med det sidste års tid og som vi har kaldt og hedder Arnum Kultur- og Fritidscenter. Men skal vi lige repetere historien ?  I 2011 nedlægges skolen. Nogle af de bedst vedligeholdte skolebygninger i Haderslev Kommune står tomme. Arnum by og sognet går sammen på de halvårlige møder og vælger en bestyrelse til at forestå bygningerne og få en samarbejdsaftale indgået med Haderslev Kommune om brug af bygningerne. En partnerskabsaftale er indgået og er foreløbig gældende for 5 år. Den betyder, at Haderslev Kommune vedligeholder bygningerne udvendig og sørger for vand, el, varme, skatter og afgifter. Brugerne - altså alle os - sørger for indvendig rengøring og alm. vedligehold. Større indvendige forandringer kan der ansøges om. Dette var i store træk samarbejdsaftalens/partnerskabsaftalens korte version og dermed forudsætningen for at kunne gå videre.  Det blev gjort i efteråret 2013 og mange ansøgninger til LAG og fonde og andre blev formuleret og afsendt for et større projekt i den del af bygningerne, som tidligere havde været anvendt til skolebibliotek, kontorer, lærerværelse og aula. Ved dette års start var projektet, som det da forelå, finansieret og et totalbeløb på kr. 300 000,- var sikret. Altså kunne vi gå i gang. I marts / april gik et hold frivillige renoveringsarbejdere i gang i den kommende fitness afdeling i det tidligere biblioteksområde. Det blev afsluttet og inventar til spinning og fitness indkøbt og opsat i maj/juni og har siden været meget benyttet. Arnum Idrætsforening (AIF)  står for og driver denne afdeling. Medlemskab hertil og dermed adgang hertil erhverves ved køb af medlemskort i AIF og så er der fri adgang ”næsten døgnet rundt”. Næste etape var billardrummet - et nyt billardbord blev opsat d. 27. aug. IT-rummet bliver færdiggjort her i september og få nye IT-arbejdspladser bliver etableret og fri adgang ud til den store verden over det  internettet bliver klar - dvs. du kan som bruger tage din egen bærbare med eller brug IT-rummets. I den tidligere aula bliver der en lille foredragssal / biograf / forsamlingsrum med den teknik, der hører 2014 til dvs. projektor, skærm, mikrofoner og højtaleranlæg og musikanlæg. Det tidligere lærerværelse tænkes i brug som et mindre samlingslokale - en art café - hvor alle kan samles, drikke en kop kaffe eller øl og vand og hvor der er et helt nyt lille køkken i tilknytning til. Måske vil du sætte dig herind, når du har været til IT -  motion  -  biograf  -  vævning  -  eller på biblioteket eller noget helt andet i alt det, der foregår i huset.
- og hvordan med økonomien:  LAG har bevilget halvdelen af totalbeløbet men refunderer først ved endelig afslutning og regnskabsgodkendelse forventeligt ved juletid. Dvs. at AIF skal finansiere hele projektet indtil alle midler fra LAG og andre fonde har udbetalt deres tilsagn. Det har naturligvis anstrengt økonomien i AIF i denne etableringsfase, men vi nærmer os afslutning og dermed igen normale tilstande   og der fortælles, at der er tilslutning til aktiviteterne i motionsafdelingen.  Den sidste og dagsaktuelle økonomioversigt siger at den totale anlægssum bliver på kr. 299 900,-    Projektets anlægssum lød jo ved start på kr. 300 000,-

Det var status på et projekt, som mange har været involveret i, mange har haft synspunkter på og mange har givet udtryk for samme og givet en eller flere hænder med. Når vi står sammen - kan meget lade sig gøre. 

Nu skal vi i gang med at bruge det   -  det er etableret af hensyn til dig og mig. Alle kan bruge det.

Men vi må have en ordentlig indvielse først:

Arnum Kultur- og Fritidscenter indvies fredag d. 24. okt. 2014 kl. 1800.

Vi starter med at åbne for alle aktiviteter, der foregår i huset - værsgo at gå rundt og kigge.
Ca. kl. 1900 har vi sørget for skipperlabskovs med øl eller vand til alle med efterfølgende kaffe og småkager. Af hensyn til planlægning af forsyninger skal tilmelding hertil foregå ved købmand Børge Larsen tlf. 74 82 61 04 eller Søren Jessen tlf. 74 82 64 30 senest d. 21. okt.

 

Mange spørger:  Hvilke brugere har vi p.t. i det store bygningskompleks ? I flæng og u prioriteret nævnes her:    Børnehaven, Lokalhistorisk forening, Arnum Idrætsforening, Arnum Ungdomsklub, Mensendieck, bibliotek med byt og lån, vævere på store trævæve, Nordvestslesvigs biavlerforening, dagplejere, tirsdagsklubben, pensionistforening, borgerforening, Mad & Mænd, børnefødselsdage og mange andre engangsbrugere. 

- og så har jeg helt glemt at nævne:  Vi har hjælp i få timer pr. uge af Henry og Jens - de to landsbypedeller. Stor hjælp har vi haft i de sidste 5 måneder. Begge har holdt skidt og ukrudt fra døre inde såvel som ude. Så ser du nogen udensogns om formiddagen, når du færdes på AKF – ja så kan det meget vel være Henry eller Jens med værktøj i hånden og de har altså en adkomst til stedet og en adgangsbrik.

Brugere af AKF udstyres med en adgangsbrik, som lukker hoveddøren op,  Ønsker nogen at bruge lokalerne på AKF, ja så ret henvendelse til bestyrelsen, som består af 

Anders Jochimsen  tlf 22 60 10 05

Peter Bruhn            tlf 22 31 42 47

Søren Jessen         tlf 74 82 64 30


Se også: