Se også opslagene på TV'et hos min KØBMAND i ArnumBladudvalgsmøder 2018

I forbindelse med at Arnum Posten, som vi kender den i dag, kommer sidste gang i september 2018, har vi afholdt nogle møder for at se, om vi kan få noget nyt op og stå.

 

På første møde i uge 27 var Merethe fra Vodder Sogn's Ævle Bævle blad inviteret til at fortælle, hvordan de gør, omkostninger mm.
Hun er redaktør for Ævle Bævle og bladet bliver trykt af hendes virksomhed. Vi aftalte med hende, at hun skulle sende et tilbud på, hvad det ville koste at trykke et nyhedsbrev for os. Samtidig skulle vi have fundet en eller flere redaktører, som er villige til at stå for opsætning samt indsamling af materiale.

 

Den 26. september mødtes vi igen. Denne gang var Helge og Betina med for at høre, hvad det indebærer at være redaktører. Det blev aftalt at starte med et blad som skal komme 4 gange årligt. Borgerforeningen vil gerne administrere økonomien omkring et nyt blad. De fremmødte foreninger (AIF, Borgerforeningen, Parkfireningen og Lokalhistorisk) nikkede alle til at ville uddele bladet 4 gange mod tidligere 2 gange om året med Arnum Posten. Det er vigtigt for økonomien i projektet at omdelingen er frivillige. Bladet skal følge kirkebladet, så vi kan omdele den samtidig.

Peter Bruhn, Anders Jochimsen, Helge og Betina Hennings samt en repræsentant fra Borgerforeningen udgør fremover Bladudvalget, som skal styre det nye blad.