Se også opslagene på TV'et hos min KØBMAND i ArnumArnum Posten

Adresse:

By:


 

Arnum Postens fremtid

 

På Lokalrådsmødet den 11 april 2018 blev Arnum Posten diskuteret. Vores fantastiske redaktører Christine og Christian flytter fra Arnum og AIF vil ikke længere være ansvarlig for bladet, da det giver et stigende underskud.

 

Der blev givet udtryk for at vi gerne vil beholde Arnum Posten. men i et andet format og gerne med flere udgivelser.

 

Vi aftalte derfor at Borgerforeningen indkalder repræsentatnter fra foreningerne til et bladudvalgsmøde. Hvis vi skal fortsætte med at have Arnum Posten, skal der være opbakning fra foreningerne og opgaven skal løftes i samlet flok.

 

Bladudvalgsmøderne

 

Download

Arnumposten 2018 nr. 2
Arnumposten 2018 nr 1

Arnumposten 2017 nr 1
Arnumposten 2017 nr 2

Arnumposten 2016 nr 1
Arnumposten 2016 nr 2

Arnumposten 2015 nr 1
Arnumposten 2015 nr 2 

Arnumposten 2014 nr 1
Arnumposten 2014 nr 2

Arnumposten 2013 nr 2

Arnumposten 2012 nr 1
Arnumposten 2012 nr 2 

Arnumposten 2011 nr 1
Arnumposten 2011 nr 2

Arnumposten 2010 særudgave
Arnumposten 2010 nr 1
Arnumposten 2010 nr 2 

Arnumposten 2009 nr 1
Arnumposten 2009 nr 2

 

 


Se også: