Se også opslagene på TV'et hos min KØBMAND i ArnumArnum Posten

Adresse:

By:

 

Mobil: 51 20 61 33

E-mail: christine@6510.dk


Udgiver:

Bladudvalget 
Arnum I.F

Ansvarshavende:

Mette Carstensen

Tlf. 2763 3190 

Bladudvalget:
 

Henning Bjerre
Tlf. 7482 6558


 

Christine Strange
Tlf. 5120 6133


 

Christian Bennedsen
Tlf. 3063 8093


 

Oplag og område

Bladet udkommer 2 gange årligt.  Det omdeles til alle husstande i Arnum og omegn samt Tiset.

 

Arnum Postens fremtid

 

På Lokalrådsmødet den 11 april 2018 blev Arnum Posten diskuteret. Vores fantastiske redaktører Christine og Christian flytter fra Arnum og AIF vil ikke længere være ansvarlig for bladet, da det giver et stigende underskud.

 

Der blev givet udtryk for at vi gerne vil beholde Arnum Posten. men i et andet format og gerne med flere udgivelser.

 

Vi aftalte derfor at Borgerforeningen indkalder repræsentatnter fra foreningerne til et bladudvalgsmøde. Hvis vi skal fortsætte med at have Arnum Posten, skal der være opbakning fra foreningerne og opgaven skal løftes i samlet flok.

 

Download

Arnumposten 2018 nr 1

Arnumposten 2017 nr 1
Arnumposten 2017 nr 2

Arnumposten 2016 nr 1
Arnumposten 2016 nr 2

Arnumposten 2015 nr 1
Arnumposten 2015 nr 2 

Arnumposten 2014 nr 1
Arnumposten 2014 nr 2

Arnumposten 2013 nr 2

Arnumposten 2012 nr 1
Arnumposten 2012 nr 2 

Arnumposten 2011 nr 1
Arnumposten 2011 nr 2

Arnumposten 2010 særudgave
Arnumposten 2010 nr 1
Arnumposten 2010 nr 2 

Arnumposten 2009 nr 1
Arnumposten 2009 nr 2

 

 

arnumposten