Se også opslagene på TV'et hos min KØBMAND i ArnumBorgerbudgettering 2017

Haderslev kommune har besluttet at fortsætte Borgerbudgettering, som det kørte i 2016. Vi har derfor mulighed for at få 50.000 kr. til valgfrie projekter i Arnum/Højrup landdistrikt.

 

Der afholdes 1. møde onsdag den 22. august kl. 19.30 på AKF - det er et informations- og idémøde, hvor vi kort fortæller om Borgerbudgettering og forhåbentligt bruger mest tid på at drøfte idéer til, hvad pengene kan bruges på.

 

HUSK at det er ikke Borgerforeningen, der skal føre idéerne ud i livet - det skal vi alle løfte i flok.

 

Resultat af afstemningsmødet den 25. oktober 2017

 

Der mødte over 60 personer op for at være med til at bestemme, hvilke projekter, der skulle have penge ifbm. Borgerbudgettering 2017.

 

Efter en kort præsentation af projekterne og en kort spørgerunde blev stemmerne afgivet og talt op. Resultatet blev:

 • Projekt nr. 4 - renovering af området omring Genforeningstenen får 33.150 kr.
 • Projekt nr. 5 - opgradering af bålplads/kanoplads i Gelstoft får 6.500 kr.
 • Projekt nr. 7 - computer til ungdomsklubben for de resterende 10.350 kr. Marianne mente godt, at hun kunne skaffe de restrende 3.350 kr. til at få projektet gennemført.

Projekterne har nu det næste år til at blve gennemført.

Afstemningsmødet

Afstemningsmødet afholdes onsdag den 25. oktober fra kl. 19.00 på Forsamlingshuset i forbindelse med Borgerforeningens generalforsamling. Projektbeskriverlsene vil her kort blive præsenteret af de ansvarlige og vi skal herefter stemme om, hvilke projekter, der skal have penge.
Afstemningen foregår anonymt ved afgivelse af stemmer på papir - dette vil blive forklaret nærmere til mødet.

 

Modtagne projektforslag ifbm Borgerbudgettering 2017:

1. Renovering af stråtækte byporte

2. Det går guld - M/K - motion og café hygge med instruktør og samvær

3. Park - Legeplads

4. OMlægening af trekanten ved Genforeningssstenen

5. Opgradering af bålplads/kanoplads i Gelstoft

6. Shelter og bord med bænk nede ved åen

7. Computer til ungdomsklubben

8. LYdisolering/akustikforbedring Forsamlingshuset

 

Ved spørgsmål kontaktes Borgerforeningen - evt. på mail til Borgerforening@outlook.dk

 

Resume af mødet den 22 august som blev afholdt på AKF:

Der kom ca. 30 personer til mødet og mange ideer blev fremlagt og diskuteret. Her er et kort oprids af de forskellige ideer:

 • bord/bænkesæt til kærlighedsstien samt shelters til plateau ved gl.vandværk.
 • byportene mangler renovering - det stråtækte tag er meget slidt.
 • genforeningsstenen - renovering af området omkring den, så det bliver vedligeholdelsesfrit som torvet ved forsamlingshuset/købmanden.
 • kanopladsen ved Gelså mangler renovering - bla. shelters og bord/bænkesæt mm.
 • forslag om fysioterapeut i motionscentret for at få flere ældre brugere i gang med at bruge motionscentret.
 • legeplads/legeredskaber i parken, så der er noget for børn dernede.
 • gadebazar-projekt med inddragelse af flere foreninger, så man laver et samlet arrangement.
 • introkursus til hjertestartere, da der nu er 2 i byen.

Der var en rigtig god stemning og der var flere, som ønskede at gå arbejde videre med forskellige projekter.

 

Hvis man ønsker at have mulighed for at få del i Borgerbudgetteringspengene, skal man indsende en projektbeskrivelse til Borgerforeningen senest den 1. oktober 2017 enten på mail; borgerforening@outlook.dk eller ved at aflevere en projektbeskrivelse til Majbrit Lundsgaard eller Anette Nielsen.

 

Projektbeskrivelses-skabelon fås ved at sende en mail til borgerforeningen eller ringe til Anette Nielsen på 28352649 eller den kan hentes direkte her:

Projektbeskrivelse kan hentes her