Se også opslagene på TV'et hos min KØBMAND i ArnumBorgerbudgettering 2016

Haderslev kommune har i 2016 ønsket at forsøge med Borgerbudgettering i forbindelse med kommunens landdistrikter. Det betød, at vi havde muligheden for at få 52.000 kr. til et valgfrit projekt i Højrup og Arnum.

 

I den forbindelse har vi afholdt 2 borgermøder på AKF. 1. borgermøde fandt sted 28. september, hvor vi mødtes for at informere og diskutere mulighederne vedr. Borgerbudgettering. Der blev husstandsomdelt referat fra mødet med information om dato for næste møde.

 

2. borgermøde fandt sted den 26 oktober i forsamlingshuset. Her blev der fremsat 2 forslag til Borgerbudgettering:

  • pr. mail er der et forslag om naturredskaber til motion i parken.

  • indsats for at tiltrække flere tilflyttere/skabe stolthed omkring at bo i Arnum. Finansieringsbehov; 52.000 kr.
  • udendørs aktivitets/fitness område lavet i naturmaterialer på Camp-let's grønne område enten på Vestergade eller på hjørnet af Kongevej og Rolighedsvej.
    Finansieringsbehov; 52.000 kr.

Alle 3 forslag var rigtigt gode og gennemtænkte. Vi drøftede fordele og ulemper ved forslagene. Blandt andet blev der fra vores side lagt vægt på, at disse forslag skal ikke udføres af Borgerforeningen, men at den/dem der er kommet med dem.

Ved afstemning blev det første forslag valgt og gruppen bag arbejder videre med projektet det næste år. De fremødte gav udtryk for, at man gerne ville hjælpe med ideer til projektet. Derfor er det aftalt med gruppen, at de afholder og indkalder til et "idemøde" i løbet af december/januar, hvor alle kan komme med ideer.

 

Projektets beskrivelse til kommunen kan ses her:

projektbeskrivelse