Se også opslagene på TV'et hos min KØBMAND i ArnumSogneprisen

 

  • En hånd for hjælpsomhed
  • En hånd for engagement
  • En hånd for nytænkning
  • En hånd for næstekærlighed
  • En hånd for uselviskhed
  • En hånd for dit bidrag til Lokalsamfundet

 

Sogneprisen 2017 gik til Paul og Kirsten Petersen.

Indstillingen lød:

Med deres flid og dygtighed har de sat Arnum på landkortet med deres firma. Endvidere er de sikker deltager ved næsten alle arrangementer, om det er fastelavnsfest eller generalforsamling. Derudover må vi ikke glemme, hvor meget de hjælper og støtter i vores lokale by - man kan altid regne med dem, hvis der er brug for det.

 

Sogneprisen 2016 gik til Jonna og Børge Larsen (Min Købmand)

 

Indstillingen lød:

Jonna og Børge har d. 16/5 2016 20 års jubilæum i forretningen. I den anledning synes vi også, de har fortjent Sogneprisen. De har med megen flid og stort arbejde forsøgt at bevare et indkøbs sted for vi borgere, der bor i området.

 

Samtidig med forretningens udvidelse er der også investeret i tankanlæg for Benzin/Diesel, og som den seneste investering i en Bager Butik. 

 

 

 

Desuden har Jonna og Børge sponsoreret til forskellige foreninger i årenes løb. Det være sig ører pr. solgt ltr. benzin til Forsamlingshuset, til Borgerforeningen og til Arnum Kultur- og Fritidscenter. Også Lokalhistorisk forening har fået glæde af salget af Arnum Vinen i kr. pr. stk.

 

 

 

Vi er utrolig mange, der glædes over, at Købmanden har åbent hver eneste dag året rundt.  

_________________________________________________________________________

 

 

Sogne prisen 2015

Ansje og Ejner Rudolph har igennem 30 år drevet Bageri i Arnum. I 2014 valgte de at lukke forretningen hvor Ejner gik på pension, og Ansje arbejder ved ”Min Købmand”
Borgerne i sognet har været utrolig glade for at have en Bagerforretning i byen

Ansje og Ejner har igennem alle år været engageret i lokalsamfundet, med sponsorater til foreninger, drevet Postbutik, solgt billetter / samlet ind til diverse arrangementer, osv…..   
Mange af sognets unge piger har haft deltids job i Bagerforretningen.

Borgerforeningen ønsker tillykke med Sogneprisen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sogne prisen 2014

Søren Jessen har fra sin ansættelse i 1976 til sin Pension været en meget dygtig Skole leder, og en ihærdig ildsjæl i byen.

 

 

1.      Som Idrætsforenigsens Formand og Hallens udbyggelse.

2.      De forskellige spor i landskabets oprettelse.

3.      Grill Hyttens tilblivelse i Parken.

4.      Skrevet den store udviklingsplan for Højrup Sogn.

5.      Han tog initiativ til at få valgt et nyt Menighedsråd.

6.     Og hvem er det der går forrest ved dannelsen af det nye  
        Arnum Kultur og Fritids center

Borgerforeningen ønsker tillykke med sogne prisen

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sogneprisen 2013

Bestyrelsen for Arnum Park blev valgt som modtager af Sogneprisen 2013

Bestyrelsen har lagt et kolossalt arbejde i at vedligeholde og forbedre Arnum Park, til stor glæde for borgerne i Arnum.
Parken fremstår som en lille indbydende perle, og er altid smukt vedligeholdt.

 

Krolfbanen er også et stort aktiv som bliver flittig benyttet af lokale, og personer ude fra.
Bestyrelsen:
Rie Jørgensen – Erik Andersen – Bente Kragh – Lise Schmidt
(samt Helmut Vestergaard, ikke med på billede)

Borgerforeningen ønsker tillykke med prisen

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Sogneprisen 2012

 

Bladudvalget for Arnum-Posten blev i år valgt som modtager af sogneprisen 2012.

 

Christian Bennedsen og Christine Strange

Arnum-Posten er et helt unik, lokalt informationsblad, som med de to årlige udgivelser bringer bred information om alt, hvad der sker i sognet. Især Christian Bennedsen og Christine Strange, som modtager og redigerer alt materialet til bladet, har lagt et kæmpe arbejde i at få bladet til at præsentere sig så flot, som det fremstår.

 

Borgerforeningen ønsker tillykke med prisen

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sogneprisen 2011

 

Agnes og Holger Chrestensen blev indstillet som modtager af sogneprisen 2011, for deres store engagement i lokalsamfundet gennem en lang årrække.

 

Holger og Agnes Chrestensen

 

De har gennem årene været aktive i Idrætsforeningen, Støtteklubben, KFUM Spejder, Skolebestyrelse og Markedsforening for Arnum Hestemarked. Sidst har de ved overtagelsen af Maggesøen  indgået aftale med Borgerforeningen om fortsat offentlig adgang til søen, samt overdraget retten til at sælge fiskekort til Borgerforeningen

Firmaet Otto Chrestensen a/s har i gennem årene også været rundhåndet med sponsorater og udlån af maskiner på en række områder.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sogneprisen 2010

 

Sogneprisen blev i år tildelt Arnum/Højrup Pensionistforening, som jo netop i år har 40 års jubilæum.

 

Pensionistforening 2010

Foreningen har 140 medlemmer, som med spænding ser frem til årets tilbud af udflugter, foredrag og bankospil.

Foreningen virker som et samlingspunkt for pensionister i alle aldre, og de skiftende bestyrelser har gennem årende forstået at variere arrangementerne, som både har karter af nutiden og fortid. Der lægges stor vægt på det sociale element og at der er kaffe med hjemmebag.

Bestyrelsen for Pensionistforeningen
Vagn Madsen, Bente Boldt (formand), Kirsten Hansen og Peter Smidt

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sogneprisen 2009

 

Efter indstilling fra sognets borgere, blev det i år Otto Hamann, der modtog sogneprisen 2009. Otto Hamann blev indstillet for den store indsats, han har ydet de sidste fem år i forbindelse med afviklingen af de to årlige Arnum Hestemarkeder.

 Otto Haman

»Otto har haft opgaven at koordinere tilmeldingerne fra markeds kræmmere og har styret planlægningen af markedspladsen til alles tilfredshed. Han har brugt mange timer på opgaven og sat en stor ære i at løse opgaven«, lød der blandt andet i indstillingen.

Højrup Sogns Borgerforening vil gerne ønske dig rigtig hjertelig tillykke med prisen, som er velfortjent, for det store stykke arbejde du har lavet.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sogneprisen 2008

 

Efter indstilling fra sognets borger, blev det i år bestyrelsen for Arnum Forsamlingshus, der modtog sogneprisen 2008. De blev indstillet for deres store arbejde med at forny forsamlingshusets interiør og renommé.

 

Forsamlingshuset bestyrelse 2008

 

Den siddende bestyrelse har ydet en kolossalt indsats for at få den gamle stationsbygning til at fremstå som et hyggeligt og rart sted at afholde familiefester og sognets fælles fester.

Også udenbys brugere har vist stor interesse for at afholde arrangementer her, og bestyrelsen gør også i den daglige drift, en stor indsats med at servicere brugerne.


Bestyrelsen (fra venstre):
Helle Bjerregaard Lund, Inge Lise Bjerregaard, Jonna Skøtt (formand)  , Tove Schmidt og Mona Rossen

 Højrup Sogns Borgerforening vil gerne ønske jer alle hjertelig tillykke med prisen, tak for jeres store indsats.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Sogneprisen 2007

 

Ingelise og Egon LundI år gik den til Ingelise og Egon Lund. De blev indstillet til prisen, for deres medvirken til at starte ”Tirsdagsklubben” i Arnum.

 

Det er ca. 15 år siden og i dag samles i vinterhalvåret 20-30 personer hver tirsdag kl. 19.00 på Arnum skole til forskellige aktiviteter såsom strikning , kort og billardspil.

I sommerhalvåret samles de så i ”Cykelklubben” på Søndermarksvej 2, hvor Egon har en cykelrute klar på ca. 25 km. I Tirsdagsklubben sørger de også for at arrangere busrejser i ind- og udland, her er der ca. 25 Arnumborgere, der deltager. I år går turen til Polen.

De er også begge flittige til at hjælpe når der skal holdes rent ved Genforeningsstenen og Egon hejser flaget, når det skal gøres. Når der skal skrives revytekster og lejlighedssange er Ingelise også klar til at hjælpe.

Højrup Sogns Borgerforening vil gerne ønske jer begge tillykke med prisen og sige tak for jeres store indsats.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Årets borger 2006

 

Birthe SchmidtSogneprisen gik i år til Birthe Schmidt - webmaster for arnum-net.dk.

 

Hun blev indstillet til prisen, for det  arbejde som hun har gjort og stadig gør med at lave www.arnum-net.dk . Ikke mindst opdateringen af denne. Det er en fornøjelse at klikke rundt på den, for den er let overskuelig og altid opdateret.

Med denne webside er Højrup Sogn blevet synliggjort på en positiv måde, vi blev ligeledes tildelt IT-stafetten for vores webside.

 

Borgerforeningen ønsker hjertelig tillykke med Sogneprisen.

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årets borger i  2005

 

Kaj NielsenSogneprisen gik til Kaj Nielsen, formanden for “ARNUM PARKS STØTTEFORENING"

 

Kaj blev indstillet til prisen, for sit store arbejde med at få parken til at være et pænt og hyggeligt sted at være.

Han er der på næsten alle tider af dagen, og passer den som var det hans egen have.

Nu er det blevet et samlingssted, bl.a. til Sct. Hans.

Højrup Sogns Borger- forening vil gerne ønske rigtig hjertelig tillykke med prisen, for det store du laver.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Borgerprisen 2004

 

Første gang  Sogneprisen skulle uddeles,  gik prisen til Lise og Vagn Schmidt, som var blevet indstillet p.g.a., at de i 32 år har gjort et stort arbejde med at afholde hestemarked. Lise og Vagn Schmidt har ejet og passet “ARNUM HESTEMARKED” til stor glæde for Arnum og hele Højrup Sogn.

 

Vagn og Lise Schmidt

Hestemarkedet  er i januar 2003 opkøbt af en selvstændig forening  ”Arnum Hestemarked”, der viderefører hestemarkedet i Arnum. 

Højrup Sogns Borgerforening vil gerne ønske jer rigtig hjertelig tillykke med den fornemme pris, som er vel fortjent, for det store stykke arbejde I har lavet.

 

Et marked har stor betydning for hele sognet

 

Lise og Vagn fik en ”vandrepokal” i form af et stykke glaskunst lavet af Gitte Graver i Spandet, og en bog som vil blive ført videre fra år til år.

 

Til toppen