Se også opslagene på TV'et hos min KØBMAND i ArnumBorgerforening

Adresse: Kongevej 338

By: 6510 Gram

 

Mobil: 23 60 38 52

E-mail: borgerforening@outlook.dk


Foreningens formål er at samle alle borgere til virksomhed for sognets fremme og trivsel

 

Borgerforeningens bestyrelse

 

Formand Majbrit Lundsgaard Kongevej 338, Arnum Tlf. 23603852
Næstformand Ansje Rudolph Kongevej 322, Arnum Tlf. 24408718
Kassere Anette Nielsen Stensbækvej 14b, Arnum Tlf. 28352649
Sekretær Majbritt Jensen Vestergade 20, Arnum Tlf. 29262686
Best. medlem Claus Lund Skovmosevej 3, Højrup Tlf. 51326159
Best. medlem Tom Carstensen Birkevej 5, Arnum Tlf. 24452763
Best. medlem Jacobus Dubbeling Skolevej 3, Arnum Tlf. 20290696
Suppleant Peter Knudsen Vestergade 22, Arnum  
Suppleant      

  

Foreningens vedtægter kan ses her: Vedtægter

 

Borgerforeningens opgaver 

 

Borgerbudgettering

Formålet med Borgerbudgettering er at styrke det lokale sammenhold og styrke lokalsamfundet.

 

Borgerbudgettering handler om, at vi i landdistrikterne får en pose penge af Haderslev Kommune, som vi må bruge som vi vil. Det eneste krav er, at vi på demokratisk vis skal beslutte, hvad pengene skal bruges til.

 

Borgerforeningen står for det praktiske i forbindelse med Borgerbudgettering; vi får pengene fra kommunen, afholder informations/idemøde samt afstemningsmøde og udbetaler pengene efterhånden som der kommer regninger fra projekterne.

MEN der er ikke Borgerforeningen, der skal føre projekterne ud i livet. Det er jer - jer der har ideerne og visionerne.

 

Plan for Borgerbudgettering:

1. Informations- og Idémøde

2. Idéudvikling

3. Præsentation af projektforsalg og afstemning

4. Afrapportering

 

Her kan I læse mere om:

Borgerbudgettering 2016

Borgerbudgettering 2017

Borgerbudgettering 2018

 

Julebelysning i Højrup og Arnum

Julebelysningen opsættes weekenden før første søndag i advent, og nedtages første weekend efter nytår. Til dette har vi brug for en del frivillige til at hjælpe, da det er et stort arbejde at få hængt hjerterne op i gadelysene mm.

 

Fastelavn i hallen

Vi afholder Fastelavnsfest i hallen med tøndeslagning fordelt på 3 aldersgrupper. Derudover er der hvert år præmier til de 3 bedst udklædte i i hver af de 3 aldersgrupper

 

Sankt Hans aften i Arnum Park og Sogneprisen

Arrangeret i samarbejde med Tiset/Arnum KFUM spejder

 

Sct Hans arrangementer - arkiv

 

Sogneprisen - årets borger

 

Har du/I forslag til modtager af årets Sognepris?

Sogneprisen uddeles hvert år til Sankt Hans efter indstilling fra borgerne. Indstillingen sendes skriftlig til Borgerforeningens bestyrelse. Sogneprisen gives til personer, foreninger eller virksomheder, der har ydet en bemærkelsesværdig indsats til glæde og gavn for fællesskabet i sognet. Borgerforeningen uddeler hvert år til Sankt Hans en hædersbevisning til en person, en forening eller et firma, som på en eller anden måde har glædet eller gavnet sognet. 

  • En hånd for hjælpsomhed
  • En hånd for engagement
  • En hånd for nytænkning
  • En hånd for næstekærlighed
  • En hånd for uselviskhed
  • En hånd for dit bidrag til lokalsamfundet

 

Sogneprisen 2004-2017

 

  

Salg af fiskekort til ”Maggesøen”

 

 

Flag udlejning

Borgerforeningen har lavet 2 flagfødder med 3 flag i hver, som kan lejes. For medlemmer koster det 25 kr. pr. stk. pr. dag.
For ikke medlemmer koster det 50 kr. pr. stk. pr. dag.

Kontakt Claus Lund, tlf 51326159, eller Tom Carstensen, tlf. 24452763, hvis du ønsker at leje flagfødderne.

 

Lokalrådsmøder

 

Efter nedlæggelsen af Lokalrådet er det aftalt, at Borgerforeningen minimum 1 gang årligt indkalder alle foreninger, grupperinger mm til et fælles møder, hvor de repræsenterede foreninger mm fortæller, hvad de laver nu og evt. planlægger fremadrettet.

 

Referater:

Lokalrådsmøde den 11.04.2018

Lokalrådsmøde den 08.03.2017

 

Vedligeholdelse af hjemmesiden www.arnum-net.dk

Vi står for vedligeholdelse af denne hjemmeside, så hvis du oplever fejl eller har brug for hjælp, må du meget gerne sende en mail til os på Borgerforening@outlook.dk 


Se også: