Se også opslagene på TV'et hos min KØBMAND i ArnumArnum Grillhytte

Adresse: Kongevej 326, Arnum

By: 6510 Gram

 

Telefon: 74 82 65 12

Mobil: 21 22 70 03


ADRESSE:  tæt ved Kongevej 326, Arnum 6510 Gram

INDGANG:  fra  Forsamlingshusets P-plads

  • Herunder fotos fra byggeriet af grillhytten 2005
  • Fotos fra nytårsnatten 2009
  • Grillhytter - lidt generel historie

 

 

 

 

Grillhytten indvies
Så står grillhytten færdig

 

Billeder fra byggeriet af Grillhuset

'Naturpleje gruppen' har bygget et 'grill hus' i Arnum Park. Der er blevet søgt hos flere fonde, der har bevilliget midler, som har gjort det muligt at opføre huset.

 

Gruppen startede d. 29. april 2005 med at markere, hvor grillhuset skulle stå, og har siden været i gang i parken flere gange - og nu står huset færdigt.

Støbning til grillhus 9.maj 2005

Hans og Søren klargør stolperne

 

23. maj 2005

26.maj 2005

26.maj 2005

Vi havde rejsegilde d. 20.juni.

Som I kan se på billederne var der rigtig mange af byens borgere, der var mødt op til rejsegildet, det var rigtig dejligt.Tak til alle.

Arnum Grillhus - Sct Hans Aften 2005


Så bliver der grillet og spist

 

Billeder fra grillhytteindvielsen den 09.09.05

Grillbyggerne Grillhuset indvies - snoren klippes

Naturplejegruppen har stået for byggeriet  - snoren klippes af Olav Hansen fra kulturudvalget.

  Grillhusets tag tætnes - okt 2005

Grillhuset er færdigt d. 18.8.05

Grillhusets tag viste sig at være
 utæt - og skal tætnes okt 2005

 

 

Nytårsnat 2009-2010 i grillhuset i parken

 

 

 

 

 

 

 

 

Grill- og bålhuset- historisk set

 

 - er først set i denne form i Kjærgaard Plantage og der opført med græstørv på taget i 2003. Naturplejegruppen så den og blev begejstret. Søgte fonde og fik tilsagn om kr. 65.000 kr. til opførelse af en lignende i Arnum Park. Fik tilladelse af Arnum Parkforening og af kommunalbestyrelsen, der jo ejer arealet og samtidig byggetilladelse. 

Første spadestik blev taget den 9. maj 2005. 

Rejsegilde mandag den 20. juni 2005 og blev klar til brug med åbning fredag den 9. september 2005. 

Der er udelukkende anvendt lærketræ som materiale. Det har taget arbejdsgruppen ca. 3 hele arbejdsuger sammenlagt – med rigtig mange kaffepauser ind i mellem. Mange flinke og venlige bemærkninger er fremkommet under opførelsen, og rigtig mange har ydet en nødvendig hjælp med maskinkraft, billige eller gratis serviceydelser og materialer.

Uden dette havde det ikke været muligt at få opført dette fælles sommerlige samlings- og mødested (i Kærgaard Plantage har jeg ved vintertide set folk i skidragt sidde og grille og have det hyggeligt sammen!). Derfor skal der lyde en stor tak til alle for opbakning og bidrag.

Måske kunne det også i fremtiden danne festplads for byens mange gadefester – grillen (der er 4 i alt) står jo lige klar til benyttelse – husk blot brændet.

 

Rigtig god brug af dette fælles mødested !